sản phẩm

EcoProtease

EcoProtease chứa protease phổ rộng và chịu nhiệt,...

EcoXylanase DS

EcoXylanase DS thủy phân xylan gây nhớt, tăng cường tiêu...

EcoPhytase SHS

EcoPhytase SHS là sản phẩm chứa phytase  từ vi khuẩn E.Coli, có...

EcoGOD ws

EcoGOD ws là sản phẩm chứa enzyme đặc biệt nhằm thay thế kháng sinh, kiểm...

EcoPXzyme

EcoPXzyme chứa Protease và Xylanase, giúp tiêu hóa đạm và...

EcoFXzyme

EcoFXzyme chứa Phytase và Xylanase dùng trong thức ăn gia súc, gia cầm...

EcoGOD

EcoGOD là sản phẩm chứa enzyme đặc biệt nhằm thay thế kháng sinh, kiểm...

Ecobiol

Ecobiol là sản phẩm vi sinh đặc biệt giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột...

VALOSIN SOLUBLE - GÓI 40G HÒA TAN

VALOSIN là kháng sinh phổ rộng thế hệ mới, đặc trị mycoplasma và các...

PENERGETIC T PIGLET

PENERGETIC T PIGLET là sản phẩm chứa các thông tin quan trọng cần thiết để...

VALOSIN FG50

VALOSIN là kháng sinh phổ rộng thế hệ mới, đặc trị mycoplasma, có tác...

Glymet Mn (20% Manganese)

Glymet Mn (20% Manganese), Mangan hữu cơ bổ sung vào thức ăn chăn nuôi.

FRESTA® F

FRESTA® F có ảnh hưởng toàn diện đến sinh lý của heo...

Ecobiol

Ecobiol là sản phẩm vi sinh đặc biệt giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột...

CREAMINO

CREAMINO® là...

Eco Sweet 30%

Eco Sweet 30%, bổ sung vị ngọt giúp tăng lượng ăn vào, cải thiện hiệu quả sinh...

Eco Crom 0,1%

Bổ sung Crom hữu cơ dưới dạng Cromium Picolinate vào thức ăn, giúp cải thiện...

Eco Butyrate 30%

Eco Butyrate 30% bổ sung vào thức ăn chăn nuôi giúp tăng cường...

BIOSTRONG®510

Giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi gia cầm thịt và gia cầm đẻ trứng...

AROMABIOTIC

Aromabiotic là sản phẩm chứa các axit béo mạch trung bình, cho hiệu...

DIGESTFAST

DigestFast sản phẩm nhũ hóa hoạt lực cao kết hợp cải thiện chức năng gan, tiết kiệm chi...

EcoBinder

EcoBinderTM chất kết dính cao cấp giúp viên thức ăn bền chắc hơn,...

SIPERNAT®

Chất chống vón cục cho các sản phẩm premix và các hỗn hợp phụ gia thức...

PENERGETIC T BROILER

PENERGETIC T BROILER Sao chép các thông tin của kháng sinh, chất chống...

EcoGAA

EcoGAA chứa tổi thiểu 96% Guanidinoacetic acid (GAA) - tiền chất tự nhiên của...

Bact acid FLA

Bact Acid® FLA tiêu diệt mầm bệnh vừa hạ nhanh pH đường tiêu hóa.

Calcium propionate feed PWD

Calcium propionate là một chất chống mốc hiệu quả

ImmunoWall

Prebiotic 2 trong 1 gồm Mannan oligosaccharides  (MOS) và Beta-Glucans. Ngăn ngừa mầm...

Hilyses

Hilyses bổ sung nucleotide tự do vào thức ăn gia súc

CREAMINO® CẢI THIỆN NĂNG SUẤT GÀ ĐẺ GIỐNG VÀ CẢ ĐÀN GÀ CON ĐỜI SAU

CREAMINO®- Guanidinoacetic acid (GAA) - là tiền chất tự nhiên của Creatine. Creatine và phosphocreatine đóng vai trò sống còn trong trao đổi năng lượng tế bào ở động vật. Hệ thống creatine/phosphocreatine có vai trò là một hệ thống lưu trữ đối với hệ thống ADP/ATP (Adenosine diphosphate/ Adenosine triphosphate) để dự trữ và chuyển động năng lượng khi cần thiết trong các thời điểm ngắn hạn. CREAMINO® cải thiện năng suất gà thịt ý nghĩa.

Phôi đang phát triển hoàn toàn phụ thuộc vào các dưỡng chất có sẵn trong trứng. Khẩu phần ăn của gà đẻ giống thường là dựa trên nền thực vật nên thiếu creatine vì trong thực vật không có chứa creatine. Việc bổ sung nguồn creatine vào thức ăn gà đẻ giống có thể có tác động trên năng suất gà bố mẹ, phôi và gà con đời sau vì có thể giúp ảnh hưởng trên sự trao đổi chất và tăng cường năng lực đệm và vận chuyển năng lượng của tế bào.

Ứng dụng CREAMINO® trên gia cầm đẻ giống

Nghiên cứu 1. Thử nghiệm ở cút giống tại Đại học Maringá, Brazil

Bảng 1: Ảnh hưởng của CREAMINO® trên các chỉ tiêu sinh sản và ấp nở của cút giống

CREAMINO®

Tỷ lệ Phôi (%)

Tỷ lệ chết phôi (%)

Tỷ lệ nở (%)

0,00%

92,38

18,96

73,41

0,06%

95,27

18,75

76,52

0,12%

97,05

6,40

90,69

0,18%

98,32

10,92

87,39

0,24%

94,02

12,64

81,38

Tương quan

Q

Q

Q

CREAMINO® được bổ sung các mức, (0,00; 0,06; 0,12; 0,18 và 0,24%) vào thức ăn căn bản của cút đẻ giống hướng thịt. Sự bổ sung CREAMINO® giúp gia tăng tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ ấp nở của trứng (P<0,05) và giảm có tỷ lệ chết phôi (P<0,05) có ý nghĩa về mặt thống kê (Bảng 1). Ngoài ra, tăng trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn của đàn cút con vào lúc 35 ngày tuổi cho thấy có sự cải thiện có ý nghĩa (P<0,05) theo với sự bổ sung CREAMINO® (Bảng 2). Mức bổ sung CREAMINO® tối ưu là 0,15% giúp cải thiện năng suất sinh sản của cút đẻ giống và đàn con đời sau.

Bảng 2. Năng suất đàn con đời sau từ 1-35 ngày tuổi

CREAMINO®

Tăng trọng (g)

TĂ tiêu thụ (g/ngày)

TĂ/TT (g/g)

0,00%

199,45

755

3,789

0,06%

230,74

748

3,248

0,12%

224,98

768

3,414

0,18%

217,22

718

3,305

0,24%

222,86

770

3,455

Tương quan

Q

Ns

Q

Nghiên cứu 2. Thử nghiệm trên gà đẻ giống hướng thịt tại Đại học Sao Paulo, Brazil

Các gà đẻ giống hướng thịt Cobb được cho ăn khẩu phần bổ sung các mức CREAMINO® (0,00; 0,04; 0,08; 0,12 và 0,16%). Không có ảnh hưởng của các nghiệm thức trên sự sản xuất trứng và tỷ lệ chết phôi. Tuy nhiên, tỷ lệ thụ tinh (P<0,07) và tỷ lệ nở (P<0,05) đã được cải thiện có ý nghĩa cùng với mức bổ sung tăng dần của CREAMINO® (Hình 1). Bổ sung 0,08% CREAMINO®đã tối ưu hóa tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở.

Hình 1. Ảnh hưởng của CREAMINO® trên sự thụ tinh và ấp nở


Việc bổ sung CREAMINO
® vào thức ăn đàn gà bố mẹ ở mức 0,08% đã cải thiện có ý nghĩa (P<0,05) hệ số chuyển hóa thức ăn của đàn gà con đời sau (Bảng 3). Tuy nhiên, không thấy có hiệu quả có ý nghĩa trên khối lượng cơ thể và lượng thức ăn tiêu thụ của đàn gà con đời sau.

Bảng 3. Năng suất của đàn gà con đời sau 1-2 ngày của gà giống hướng thịt

CREAMINO®  (g)

Tăng trọng (g)

TĂ tiêu thụ (g)

FCR (g/g)

0,00%

2,866

4,615

1,61b

0,06%

2,790

4,194

1,51ab

0,12%

2,816

4,052

1,44a

0,18%

2,780

4,102

1,48a

0,24%

2,949

4,724

1,61b

Nghiên cứu 3. Thử nghiệm trên gà đẻ giống ở Universidad Nacional de Mexico, Central Mexico

Các gà đẻ giống White Bovans 70 tuần tuổi được cho ăn khẩu phần thương phẩm có và không có bổ sung CREAMINO®. Sau 6 tuần thí nghiệm, gà mái đẻ ăn khẩu phần có bổ sung 0,08% CREAMINO® đã đạt tỷ lệ ấp nở cao hơn 4,4% so với gà mái ăn khẩu phần đối chứng (Bảng 4).

Bảng 4. Ảnh hưởng của bổ sung CREAMINO® trên tỷ lệ ấp nở của gà đẻ giống

Tỷ lệ nở (%)

Tuần tuổi

Đối chứng

0,08% CREAMINO®

75

83,3

90,4

76

73,8

81,0

77

78,6

85,7

80

78,5

73,8

81

78,5

83,3

82

80,9

85,7

Trung bình

78,0

83,3

Thử nghiệm trên gà đẻ giống hướng thịt ở Nam và Bắc Mỹ

Bảng 5 tóm tắt các thử nghiệm khác nhau trên gà đẻ giống hướng thịt được thực hiện ở Argentina, Brazil và Mexico. Bổ sung CREAMINO®liều 0,1% giúp làm tăng tỷ lệ nở của trứng từ 1 đến 5%.

Bảng 5. Ảnh hưởng của bổ sung 0,1% CREAMINO® trên tỷ lẻ nở của gà đẻ giống hướng thịt

Quốc gia

Giống gà

Tuần tuổi

K.phần đối chứng

K.phần CREAMINO®

Khác biệt

Argentina 1

Cobb 500

40-45

71,6

74,0

2,4

Argentina 2

Arbor Acres plus

42-59

78,4

79,4

1,0

Brazil 1

Ross 308

65-72

55

60,0

5,0

Brazil 2

Cobb 500

44-53

77,5

78,9

1,4

Mexico

Cobb 500

53-60

86,2

89,6

3,4

Trung bình cải thiện về tỷ lệ nở: 2,64%

Kết luận

Dữ liệu của các thử nghiệm này cho thấy, bổ sung CREAMINO® liều 1 kg/tấn thức ăn trong khẩu phần gà đẻ giống giúp cải thiện năng suất sinh sản cũng như năng suất tăng trưởng của đàn gà con đời sau.


Theo nguoichannuoi.vn

kỹ thuật khác

footer-vn-1-33.gif

CÔNG TY TNHH ECOVET

  • A135OT02 Tầng 35, Tòa Nhà A1 Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, VN
  • Hotline: 0962003113, 038 687 0933, 090 140 3442 
  • Email: sales@ecovet.com.vn
  • Website: www.ecovet.com.vn, www.ecovet.vn

Đã truy cập: 914,733

Đang xem: 53